0
0Vyberte svoj jazyk:
Aplikácia, do ktorej sa chcete prihlásiť, už nie je dostupná. Prosím pokračujte na stránku https://sk.e-cat.intercars.eu , kde sa nachádza aktuálna verzia IC katalógu. V ostatných prípadoch kontaktujte svojho obchodného zástupcu, alebo pobočku.TecDoc Alliance    GearCode
Zobrazené dáta ani celá databáza sa nesmie kopírovať. Nie je povolené kopírovať a šíriť dáta alebo databázu bez predošlého písomného súhlasu spoločnosti TecDoc a/alebo umožniť šírenie tretím stranám. Porušenie tejto zásady znamená porušenie autorských práv a bude právne postihované.

 

 

Sme tu pre Vás. 

Vyuite podporu nášho obchodného tímu, aby ste získali prístupy a základné informácie o novom objednávacom portáli - IC KATALG. Vedzte, e je as, pripravi sa na koniec funknosti portálu, na ktorom sa práve teraz nachádzate - IC WebCat.

IC WEB CAT ukoní svoju innos k 30.4.2020. Bol s nami viac ako 12 rokov a my mu akujeme za všetky sluby, ktoré nám poskytol!

 

Nový IC KATALG a jeho najdôleitejšie prednosti:

Nový IC Katalg nájdete na adrese: https://sk.e-cat.intercars.eu/sk/

Nemáte do nového katalgu prístup? --> kontaktujte svojho obchodného zástupcu, alebo poboku!