0
0Vyberte svoj jazyk:
TecDoc Alliance    GearCode
Zobrazené dáta ani celá databáza sa nesmie kopírovať. Nie je povolené kopírovať a šíriť dáta alebo databázu bez predošlého písomného súhlasu spoločnosti TecDoc a/alebo umožniť šírenie tretím stranám. Porušenie tejto zásady znamená porušenie autorských práv a bude právne postihované.